23 februari, 2016

VI GILLAR

Våra producenter

Renkött från Utsi Ren, kyckling från Ockelbo Kyckling och våra andra producenter garanterar att djuret haft det så bra som möjligt under sin levnad men även vid slakttillfället. Det betyder djur som levt ett naturligt djurliv utan stress med producenter som garanterar full spårbarhet från jord till bord där även en värdig slakt ingår som en viktig del i kedjan. Ett litet antal norrländska producenter är utvalda där god småskalig djurhållning, och en värdig slakt är ledord som garanterar högsta möjliga kvalitet och smak. NORRBETE och OCKELBO KYCKLING är aktiva i Exceptionell råvara -ett nätverk för Sveriges ledande kockar och producenter.


Norrbete

NORRBETE består av åtta gårdar som gått ihop i västra Ångermanland för ekologisk nötproduktion och och även startat Rafnaslakt, ett småskaligt slakteri i Ramsele. Kött från djur som endast har betat gräs, sly eller hö samt kunnat gå ute efter väder och behov – inget kraftfoder tillåts eller proaktiv antibiotika. Läs mer om Norrbetes kvalitetskriterier och klassning för premiumkött här. Flera av Sveriges stjärnkrogar använder nöt från Norrbete i sin mat, t ex Restaurang Djuret och Fotografiska i Stockholm och Fäviken Magasinet i Järpen.

Kontakt: norrbete.se


Bergsåkersgården

BERGSÅKERSGÅRDEN i Lövsele utmed Västerbottenskusten bedriver ekologisk lammproduktion med 300 tackor. Lammen föds upp ekologiskt enligt KRAVs regler. De äter ekologiskt odlat foder, betar på en klöverrik åker under sommaren och får gå ut i den friska luften under vinterhalvåret.

Kontakt: bergsåkersgården.se


Ockelbo Kyckling

OCKELBO KYCKLING strax norr om Gävle bedriver småskalig uppfödning av kyckling och den gamla svenska lantrasen hedemorahöna med eget gårdslakteri. Antibiotika används inte och ej heller fiskmjöl i foder. Ockelbo Kyckling har ett mångårigt samarbete med kocken Sayan Isaksson som driver Esperanto i Stockholm.

kontakt: ockelbokyckling.se


Utsi Ren

UTSI REN uppe i Porjus, nära Sareks naturområden, är ett av sju samiska företag som är Renlycka-certifierade – ett kvalitetssigill som garanterar högsta möjliga kvalitet vad avser rennäringen. I Sapmi är Utsi Ren särskilt kända för sin renskav.

Kontakt: utsiren.se