lamm-bog, ca 500 g – 220 kr/kg

110.00 kr

Lamm från Norrbete i Ramsele och slaktat på Norrbetes mikroslakteri Rafna slakt.