Nöt från Norrbete

Vi säljer nu kött av ko från Rafna gård, medlem i Norrbete. Slaktdag var den 15 juni 2018 och slaktkroppen klassades som 0 4- . Kon är slaktad på Norrbetes mikroslakteri i Ramsele. Där får djuren i lugn och ro vänja sig vid miljön och slappna av efter transporten innan slakten sker. Därför finns en ligghall i omedelbar närhet till slakteriet där det finns mat och vatten. En rundad drivgång leder djuren till bedövningen. På slakteriet är tisdagar slaktdagen. Som mest slaktas 4-6 djur per vecka.  Därefter sker hängning i 10-12 dagar. Läs mer om Norrbetes kvalitetskriterier och klassning av premiumkött.

Visar 1–16 av 17 resultat