26 januari, 2019

Nyheter. 2018-11-04

Kött från betande djur är klimatsmart eftersom oplöjd mark binder koldioxid.Kött från betande djur är klimatsmart eftersom oplöjd mark binder koldioxid.

Det kött som gör störst nytta för miljön är det ekologiska och svenska naturbetesköttet, som bidrar till en rik biologisk mångfald. Läs på mer om detta i en bra artikel från Naturskyddsföreningen.